ČESKÝ KYNOLOGICKÝ KLUB Č. KAMENICE

SCHŮZE 17.12.2010

08.12.2010 17:28

 

ČLENOVÉ  POZOR

SCHŮZE SE KONALA V PÁTEK 17.12.2010 OD 18:00 HODIN

 

 

 

Krom tohoto heroického "plaveckého výkonu" nejsilnějších jedinců

jsme na členské schůzi projednali a shrnuli vážně,

že v současné chvíli je nás 27 členů klubu.

Nadále trvá, že nové členy nepřijímáme, že zájemci mohou nastoupit do našeho kurzu.

V kurzech za rok 2010 prošlo 27 a 38 pejsků.

Věříme, že se nám podařil splnit cíl, že jsme

v první řadě naučili páníčky, jak funguje psychika psa a jak přistupovat k jeho výuce,

dále že během kurzu všichni pejskové zvládli základní poslušnost:

tedy přivolání, chůze u nohy na vodítku, sedni, lehni, pokročilejší také odložení v leže.

Více se v tak krátkém časovém úseku a množství cvičících ani naučit nepokoušíme.

Věříme, že majitelé budou v upevňování cviků pokračovat i doma a že se nám vrátí ještě do dalších kurzů.

V roce 2010 jsme krom dvou výukových kurzů zvládli ještě další akce

1x závody Zlatý obojek

1x letní tábor pro členy

6x ukázka výcviku

3x zkoušky z výcviku

dále běžné brigády a výcvikové hodiny.. takže každý člen zde trávil hoodně svého soukromého času, mnohdy i s rodinou.

Bohužel ne všichni se zapojují do práce stejně. Každý ať si "zamete před vlastním prahem".

V roce 2011 plánujeme zatím

1x závod (přejmenováno na Memoriál Dr. Viléma Eise) a závod je v Krajské lize

1x výcvikový kurz pro začátečníky (zatím jeden)

1x tábor (samozřejmě)

1x zkoušky (ZOP)

Dále samozřejmě budeme praktikovat každou poslední sobotu v měsíci BRIGÁDU.

O brigádách budete na stránkách v NAŠICH NOVINKÁCH vždy včas informováni.

Plánujeme jako každý rok samozřejmě běžnou údržbu,

ale také stavbu nové pergoly pro venkovní sezení

a stavbu nových odkládacích kotců pro psy.

Na závěr Děkuje předseda klubu všem, kteří reprezentovali náš klub na závodu Zlatý obojek

i na dalších závodech. Jmenovitě Vlastovi Vonšovskému za reprezentaci v krajské lize.

Dále všem, kteří přispěli prací, sponzoringem apod. k bezchybnému průběhu všech našich akcí.

A já - mrtvolkaruzovka - za všechny děkuji našemu předsedovi za všechen jeho čas a energii,

kterou nám věnoval. Přeji mu, aby se mu práce vracela v dobrém a fungujícím kolektivu,

který je základem našeho klubu.

 

 

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode